Menu główne

Domaniewice

Domaniewice, to wieś położona na trasie Łódź - Łowicz. Obchodzi właśnie 650-lecie. Według legendy nazwa wsi wzięła się od tego, że jeden z arcybiskupów gnieźnieńskich, jadący z Łowicza, zobaczył na wzgórzu kościół, nie widząc plebanii, usytuowanej za kościołem, miał powiedzieć: "Kościół widzę, ale doma nie widzę" Od tych słów "Doma nie widzę" wzięła swój początek nazwa wsi Domaniewice. Na uwagę zasługuje kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XVII wieku.