Menu główne

Cerkiew

 Katedralna Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 56.
Wzniesiono ją przy ogromnym wsparciu finansowym największych łódzkich fabrykantów oraz innych majętnych mieszkańców Łodzi wyznania mojżeszowego, katolickiego i protestanckiego. W dniu 29 maja 1884 roku wyświęcenia cerkwi dokonał arcybiskup Leoncjusz, ordynariusz diecezji warszawsko – chełmskiej.