Menu główne

Brzeziny - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, widoczny dla kazdego jadącego w stronę Warszawy przez Brzeziny - gotycka (obecnie jest to budowla gotycko-renesansowo-barokowa), murowana świątynia parafialna, ufundowana w 1321 r. a wzniesiona w XIV w., później wielokrotnie przebudowywana, z renesansową kaplicą Lasockich (1534), w której znajduje się późnorenesansowy ołtarz z XVII stulecia oraz płyty nagrobne Lasockich (właścicieli Brzezin).