Menu główne

Bębenek pana Janka

Jarmark Wojewódzki 2006 był znakomitą okazją do zaprezentowania osiagnięć i propozycji gmin i powiatów naszego województwa. Dlatego do pomocy zaproszono wiele zespołów i twórców ludowych. Mnie zachwycił zespół "Wilkowianie" z Wilkowic k/Rawy Mazowieckiej. Autentyczny zespół ludowy złożony z mieszkańców tej miejscowości, a dokładnie z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich i strażaków z OSP.