Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Usługi

Standardowo komputerom przydzielane są adresy statyczne z puli adresów prywatnych. Jest to w zupełności wystarczające do korzystania z większości usług sieci. Osoby potrzebujące publicznego adresu IP muszą wypełnić dodatkowy formularz, na którym trzeba uzasadnić konieczność jego posiadania. Formularz umieszczony jest na stronie pomoc.toya.net.pl w dziale "Pozostałe Instrukcje". Procedura taka podyktowana jest restrykcyjną polityką operatorów w zakresie przydziału adresów IP.
Należy w tym celu podpisać w lokalnym BOA aneks do umowy. Aneks ten powinien być zawarty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma nastąpić zmiana, w terminie do 10 dnia miesiąca w przypadku wystawiania faktur VAT lub do dnia 20, gdy faktura nie jest wystawiana. Za wszelkie zmiany pakietu usług multimedialnych nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty, z wyjątkiem różnicy w opłatach abonamentowych.
Po zainstalowaniu modemu kablowego mają już Państwo dostęp do Internetu. Aktywacji usług można dokonać korzystając z formularza moya.toya.net.pl na stronach Portalu Abonenta.
Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej są takie same
mail.toya.net.pl *

* Nazwy serwerów dla Abonentów sieci TOYAnet w Łodzi.
Aby zmienić/dodać alias(y) pocztowe, niezbędny jest kontakt z Działem Pomocy TOYAnet.
Oferowane przez nas konta pocztowe nie posiadają dostępu do linii poleceń naszego systemu.
Instrukcja zmiany hasła znajduje się na stronie pomoc.toya.net.pl w dziale "Pozostałe instrukcje" (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie się użytkownika w Portalu Abonenta). *

* Usługa dostępna dla Abonentów sieci TOYAnet w Łodzi.
W takim przypadku należy podać inną nazwę konta, np. kowalk. TOYA nie uczestniczy w sporach dotyczących rezerwacji nazw w naszym systemie.
Zmiana nazwy użytkownika w systemie nie jest możliwa, natomiast dowolnie możemy zmieniać aliasy pocztowe.
Stronę należy stworzyć we własnym zakresie, TOYA udostępnia jedynie miejsce na Państwa witrynę. Instrukcja umieszczania strony na serwerze TOYAnet znajduje się na stronie pomocy w dziale "Konfiguracja usług".
Czas oczekiwania na publiczny adres IP jest uzależniony od tego, czy w danej chwili dysponujemy pulą adresową. W Europie powołano instytucję RIPE, która przydziela pule adresowe instytucjom, między innymi również firmie TOYA. My ze swojej strony wysyłamy odpowiednio wcześniej formularze o przydzielenie puli adresowej dla naszych Klientów. Czas oczekiwania na taką pulę związany jest bezpośrednio z czasem wydania Państwu publicznych adresów IP. W przypadku gdy posiadamy wolne adresy IP, to po wysłaniu formularza w ciągu dwóch tygodni otrzymacie Państwo wiadomość e-mail o przyznaniu publicznego adresu IP. Informacje o dostępności publicznych adresów IP znajdziecie Państwo bezpośrednio przy wypełnianiu formularza na stronie pomocy.
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA