Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Pytania z instrukcji obsługi

Zalecane jest przełączanie Odbiornika w stan czuwania gdy jest nieużywany. W tym trybie automatycznie aktualizowana jest lista dostępnych kanałów oraz oprogramowanie Odbiornika
Odbiornik nie został prawidłowo podłączony do prądu lub jest wyłączony za pomocą przełącznika na tylnym panelu [ON]
Liczba dostępnych programów jest zależna od wykupionego pakietu, jednak na liście będą widoczne wszystkie kanały dostępne w sieci TOYA.
Pomiędzy numerami kanałów znajdują się wolne miejsca na nowe programy nadawców. Umożliwi to dodanie nowego programu bez zmiany istniejącej listy programów w tym list ulubionych kanałów ustawionych przez Abonenta.
Należy sprawdzić, czy Odbiornik jest podłączony do prądu oraz czy przełącznik na tylnym panelu jest w ustawieniu [ON]. Brak może być również spowodowany poluzowaniem przewodów.
Należy sprawdzić, czy nie został ustawiony Dolby Digital dla trybu Audio. Czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku nie został ustawiony na minimum. Należy sprawdzić, czy przewody połączeniowe z telewizorem / zestawem hi-fi nie są poluzowane.
Należy sprawdzić, czy baterie nie uległy wyczerpaniu. Mogło też zostać ustawione przypomnienie o nagraniu, które powoduje blokadę Odbiornika i Pilota (widoczny REC na wyświetlaczu)
Należy sprawdzić, czy baterie nie uległy wyczerpaniu.
Mogą być ustawione Przypomnienia o nagraniu lub zablokowaly się przyciski na pilocie.
Kod nie jest wpisywany poprawnie lub inna osoba zmieniła PIN.
Usterki można zgłaszać pod numerem telefonu 042 6333 888 lub na adres e-mail: cyfrowa@toya.net.pl
W przypadku nieprawidłowego działania Odbiornika (np. braku reakcji na pilota) należy wyłączyć go używając przełącznika na tylnym panelu i włączyć ponownie po upływie kilku minut.
Przewód Telewizji Kablowej TOYA należy podłączyć do gniazda CABLE INPUT Odbiornika na tylnym panelu.
Jeśli w Menu > Konfiguracja > Konfiguracja TV > Dobly Digital zostanie ustawiony na 'włącz' - dźwięk przkazywany będzie tylko na wyjście optyczne S/PDIF. Przy takim ustawieniu na telewizorze wystąpi brak dźwięku a domyślną ścieżką w trybie oglądania będzie ścieżka Dolby Digital (jeśli dostępna).
Gdy tryb planowania nagrania jest uruchomiony, Odbiornik jest zablokowany i przyciski pilota nie działają. Aby odblokować Odbiornik, należy wcisnąć przycisk SEL i 0 na pilocie.
W przypadku pojawienia się komunikatu "Instalacja nie powiodła się" należy:
  • Przełączyć Odbiornik w stan czuwania
  • Odczekać 15 minut
  • Ponownie włączyć odbiornik
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA