Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Zmiana konfiguracji dla publicznych adresów IP ze statycznej na serwer DHCP

Konfigurujemy połączenie:

Z menu Start wybieramy Ustawienia, następnie Panel Sterowania.

 

Wybieramy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy ikonę Sieć.

 

Lewym przyciskiem myszy podświetlamy Protokół TCP/IP i naciskamy przycisk Właściwości.
Jeżeli na liście znajduje się kilka protokołów TCP/IP, wybieramy ten, który jest powiązany z używana kartą sieciową.
Jeżeli na liście znajduje się karta dial-up (Windows 98) to należy ją zaznaczyć i nacisnąć przycisk Usuń.
[przedstawione elementy na powyższym rysunku mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu].

 

W zakładce Adres IP upewniamy się, że jest zaznaczona opcja

Automatycznie uzyskaj adres IP.

 

Przechodzimy do zakładki Brama.
Upewniamy się, czy nie posiadamy żadnych zainstalowanych bram.
Jeżeli w polu Zainstalowane bramy: wpisany jest adres bramy to zaznaczamy ją i naciskamy przycisk Usuń.

 

Przechodzimy do zakładki Konfiguracja DNS i upewniamy się, czy jest zaznaczona opcja Wyłącz DNS .

Potwierdzamy przyciskiem OK.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.


Konfigurujemy połączenie:

Z menu Start wybieramy Ustawienia a następnie Panel sterowania.

 

W Panelu sterowania wybieramy ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne.

 

Na ikonie Połączenie lokalne wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

 

Lewym przyciskiem myszy zaznaczmy Protokół Internetowy (TCP/IP)
i naciskamy przycisk Właściwości.


Upewniamy siÄ™, czy sÄ… zaznaczone opcje:
Uzyskaj adres IP automatycznie
oraz
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

Potwierdzamy przyciskiem OK.

 


Potwierdzamy przyciskiem OK.

 

WYÅÄ„CZAMY modem z prÄ…du wyciÄ…gajÄ…c czarny kabel z tyÅ‚u modemu (przycisk NIE wyÅ‚Ä…cza modemu).

WYÅÄ„CZAMY komputer.

WÅÄ„CZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WÅÄ„CZAMY komputer.


Z menu Start wybieramy ikonÄ™ Panel sterowania.

 

W Panelu sterowania wybieramy ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.

 

Wybieramy ikonę Połączenia sieciowe.

 

Na ikonie Połączenie lokalne wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

 

Lewym przyciskiem myszy zaznaczmy Protokół Internetowy (TCP/IP)
i naciskamy przycisk Właściwości.


Upewniamy siÄ™, czy sÄ… zaznaczone opcje:
Uzyskaj adres IP automatycznie
oraz
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

Potwierdzamy dwukrotnie przyciskiem OK.

WYÅÄ„CZAMY modem z prÄ…du wyciÄ…gajÄ…c czarny kabel z tyÅ‚u modemu (przycisk NIE wyÅ‚Ä…cza modemu).

WYÅÄ„CZAMY komputer.

WÅÄ„CZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali siÄ™ dioda ONLINE/CABLE.

WÅÄ„CZAMY komputer. 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Logujemy się jako użytkownik root.
Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik interfaces, który znajduje się w katalogu /etc/network/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/network/interfaces


Zawartość pliku interfaces powinna wyglądać następująco:

# /etc/network/interfaces -- configuration file

# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The first network card - eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp


Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Logujemy się jako użytkownik root.
Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik network, który znajduje się w katalogu /etc/sysconfig/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/sysconfig/network

W pliku network powinna znajdować się następująca linijka:

NETWORKING=yes

Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

 

Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik ifcfg-eth0, który znajduje się w katalogu /etc/sysconfig/network-scripts/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

W pliku ifcfg-eth0 powinny znajdować się następujące linie:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes

Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Logujemy się jako użytkownik root.
Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik rc.intet1, który znajduje się w katalogu /etc/rc.d/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/rc.d/rc.inet1

 

Zawartość pliku rc.inet1 powinna wyglądać następująco:

#!/bin/sh

HOSTNAME=`cat /etc/HOSTNAME`

# loopback device.
/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo

/usr/sbin/dhcpcd


Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Wybieramy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy ikonę Zacznij tutaj, która znajduje się na pulpicie.

Wybieramy ikonę Ustawienia systemowe.

 

W oknie Ustawienia systemowe wybieramy ikonę Ustawienia sieci.

 

W zakładce Połączenia, zaznaczmy kartę sieciową, przez którą jest realizowane połączenie z siecią TOYAnet, a następnie wybieramy przycisk Właściwości.

 

W polu Konfiguracja wybieramy opcję DHCP i potwierdzamy przyciskiem OK.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Naciskamy przycisk K z menu.

 

Wybieramy Narzędzia systemowe.

 

Wybieramy Więcej narzędzi systemowych.

 

Wybieramy Kreator Połączeń Internetowych.

 

Wybieramy Połączenie ethernetowe.

 

Wybieramy kartę sieciową przez, którą będzie realizowane połączenie z siecią.

Naciskamy przycisk Naprzód.

 

Zaznaczamy Automatycznie pobierz adres IP wykorzystując i wybieramy opcję dhcp.

 

Naciskamy przycisk Zastosuj.

 

Zamykamy okno.

 

Naciskamy przycisk Tak.

 

Naciskamy przycisk OK.

 

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Z menu wybieramy Tablice Kontrolne.

 

Wybieramy TCP/IP.

 

Z menu Połącz przez wybieramy Ethernet.
Z menu Konfiguruj wybieramy Używając serwera DHCP.
Zamykamy okno.

 

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

 

 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Z menu wybieramy System Preferences...

 

Wybieramy ikonę Network.

 

Wybieramy opjcÄ™ Build-in Ethernet i naciskamy przycisk Configure...

 

 

W zakładce TCP/IP w opcji Configure IPv4 wybieramy Using DHCP.

 

 

W zakładce Proxies wybieramy z okna Select a proxy server to configure opcję Automatic Proxy Configuration.

 

 

Przechodzimy do zakładki Ethernet.

W polu Configure wybieramy Manually (Advanced).

W polu Speed wybieramy 10baseT/UTP.

W polu Duplex wybieramy auto.

Naciskamy przycisk Apply Now.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

 

 

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA