Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Pozostałe instrukcje

Z Menu Start wybieramy Uruchom...

 

W oknie Otwórz: wpisujemy komendę winipcfg i potwierdzamy przyciskiem OK.

 

Pole Adres karty określa fizyczny adres karty sieciowej.

Jeżeli została zainstalowana więcej niż jedna karta w systemie, należy wybrać tę, przez którą realizowane jest połączenie internetowe z TOYAnet.

Z Menu Start wybieramy Uruchom... a dla Windows Vista pole wyszukiwania

 

W oknie wpisujemy komendę cmd i naciskamy ENTER.

 

W oknie wpisujemy polecenie ipconfig /all i naciskamy ENTER.

Poniżej powinny pojawić się szczegółowe informacje na temat połączenia oraz Adres fizyczny karty sieciowej.

Protokół NetBEUI służy do udostępniania zasobów pomiędzy komputerami w sieci lokalnej (znajdujących się za modemem).

Protokół NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) został opracowany w 1985 r. przez IBM dla małych sieci LAN, obecnie jest używany w sieciowych systemach operacyjnych Windows NT, Windows 95/98. Niestety w systemie Windows XP protokół NetBEUI nie instaluje się automatycznie.
W poniższej instrukcji opisano proces ręcznej instalacji nieobsługiwanego protokołu NetBEUI na komputerze z uruchomionym systemem Windows XP.

Aby protokół NetBEUI pojawił się na liście możliwych do zainstalowania protokołów sieciowych, pliki tego protokołu trzeba ręcznie skopiować z dysku CD z systemem Windows XP.

Aby zainstalować protokół NetBEUI, należy wykonać następujące czynności:

W dowolnym oknie Explorera (np. w oknie Mój Komputer) z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje folderów...

 

W zakładce Widok zaznaczamy opcję Pokaż ukryte pliki i foldery i naciskamy przycisk Zastosuj do wszystkich folderów. Potwierdzamy przyciskiem OK.

 

Jeżeli pojawi się monit o potwierdzenie, akceptujemy przyciskiem Tak.

Wkładamy dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM i przechodzimy do folderu Valueadd\MSFT\Net\NetBEUI.
Kopiujemy plik Nbf.sys do katalogu %SYSTEMROOT%\System32\Drivers.
Kopiujemy plik Netnbf.inf do ukrytego katalogu %SYSTEMROOT%\Inf.

Uwaga:
SYSTEMROOT% to zmienna środowiskowa systemu Windows identyfikująca katalog, w którym jest zainstalowany system Windows XP.
Na przykład: dla Windows XP, który został zainstalowany w katalogu C:\Windows
Kopiujemy plik Nbf.sys do katalogu Windows\System32\Drivers.
Kopiujemy plik Netnbf.inf do ukrytego katalogu Windows\Inf.

 

Z menu Start wybieramy ikonę Panel sterowania.

 

W Panelu sterowania wybieramy ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.

 

Wybieramy ikonę Połączenia sieciowe.

 

Na ikonie Połączenie lokalne wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

 

W zakładce Ogólne wybieramy przycisk Zainstaluj...

 

Wybieramy opcję Protokół i naciskamy przycisk Dodaj...

 

Wybieramy Protokół NetBEUI oraz Protokół transportowy zgodny z NWLink IPX/SPX/NetBIOS i potwierdzamy przyciskiem OK.

Ponownie uruchamiamy komputer.

Oficjalna strona Microsoft o protokole NetBEUI w Windows XP.

Wniosek o publiczny adres IP należy wypełnić w eBOA.

Office Update jest rozszerzeniem typu online pakietu Office, umożliwiającym korzystanie z najbardziej aktualnego oprogramowania. Darmowe aktualizacje zapewniają większe bezpieczeństwo i stabilność oprogramowania.


Uruchamiamy przeglądarkę internetową

 

W pasku adresu wpisujemy http://office.microsoft.com/officeupdate i naciskamy ENTER.
Wybieramy Wyszukaj aktualizacje.

 

Wszystkie ważne aktualizacje zostaną automatycznie zaznaczone do pobrania. Wybieramy przycisk Rozpocznij instalację.

 

Po zapoznaniu się z umową licencyjną naciskamy przycisk Dalej.

 

Okno przedstawia listę aktualizacji, które zostaną zainstalowane. Naciskamy przycisk Dalej.

 

Wkładamy płytę CD z wersją instalacyjną pakietu Office i naciskamy przycisk Dalej.

 

Zaleca się przeprowadzanie systematycznych aktualizacji pakietu Office. Do witryny Office Update są regularnie dodawane nowe elementy, co zapewnia dostęp do najnowszych aktualizacji i dodatków, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa komputera i jego sprawne działanie.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się wyłączenie autouzupełniania haseł i nazw użytkowników w przeglądarce internetowej Internet Explorer.


Uruchamiamy Microsoft Internet Explorer 6.

 

Z menu wybieramy Narzędzia i Opcje internetowe...

 

Przechodzimy do zakładki Zawartość i wybieramy Autouzupełnianie...

 

W oknie Używanie Autouzupełniania dla odznaczamy opcję Nazwy użytkowników i hasła w formularzach.

W oknie Czyszczenie historii Autouzupełniania naciskamy przycisk Wyczyść hasła.

 

Naciskamy przycisk OK.

 

W oknie Czyszczenie historii Autouzupełniania naciskamy przycisk Wyczyść formularze.

 

Naciskamy przycisk OK.

 

Naciskamy przycisk OK.

W celu zmiany hasła należy z menu eBOA wybrać w menu Internet opcję Zmiana hasła.

Podstawowy abonament w sieci TOYAnet pozwala użytkownikowi na podłączenie drugiego komputera (terminala) do Internetu. Proponowane rozwiązanie umożliwia niezależne korzystanie z zasobów sieci przez oba komputery.

 

Wymagania.

1. Komputery wyposażone w kartę sieciową 10/100 z portem RJ-45.

Ze względu na występujące problemy z interfejsem USB szczególnie w starszych systemach Windows, instrukcja dotyczy podłączenia terminali za pośrednictwem kart sieciowych. Zalecamy zakup markowych kart sieciowych takich firm jak 3Com i Intel.

 

2. Przełącznik (switch).

Przełącznik to urządzenie, którego zadaniem jest rozdzielenie sygnału internetowego na komputery. Przełącznik działa niezależnie od innych urządzeń i posiada własne zasilanie, dzięki temu możliwe jest niezależne korzystanie z Internetu przez podłączone komputery.

Podstawowym kryterium przy zakupie przełącznika jest liczba portów, czyli ilość komputerów, którą można do niego podłączyć. Najpopularniejsze przełączniki posiadają 4 lub 8 portów, z których zawsze jeden port (uplink) jest wykorzystywany do podłączenia do modemu kablowego.

Przy zakupie przełącznika warto zwrócić również uwagę na producenta. Do sprawdzonych i zarazem tanich firm, które produkują przełączniki należą: TRENDnet, D-Link, 3Com, Planet. Nie zalecamy przełączników firmy Surecom.

 

3. Okablowanie

Podłączenie komputerów do przełącznika oraz przełącznika do modemu kablowego odbywa się za pośrednictwem prostych (niekrosowanych) kabli 4 parowych UTP kategorii 5e z wtykami RJ-45. Do podłączenia dwóch komputerów do Internetu za pośrednictwem sieci TOYAnet wymagane są trzy takie same kable:
a) pierwszy: komputer-przełącznik
b) drugi: komputer-przełącznik
c) trzeci: przełącznik-modem kablowy (dostarczany w zestawie wraz z modemem).

 

Podsumowując. Aby podłączyć dodatkowy komputer musimy zakupić przełącznik oraz dwie sztuki (trzecia znajduje się w zestawie dostarczanym wraz z modemem) prostych kabli UTP kategorii 5e z wtykami RJ-45.

 

Instalacja.

Instalacja sprowadza się do wykonania poniższych czynności.
1. Odłączmy modem kablowy, komputery i przełącznik od zasilania.
2. Łączymy dostarczonym kablem UTP modem kablowy z przełącznikiem (do portu uplink).
3. Podłączamy za pośrednictwem zakupionych kabli komputery do przełącznika.
4. Włączamy modem kablowy, przełącznik i komputery do zasilania.

 

UWAGA!

Jeżeli port uplink jest połączony z innym portem, to kabel od modemu kablowego można podłączyć tylko do portu uplink, a komputery do portów od 2 do 8.

 

Najczęściej zadawane pytania.

Jeden z komputerów ma Internet a drugi nie ma. Co ma zrobić?
Problem braku Internetu może występować po stronie: przełącznika (uszkodzony jeden z portów), po stronie kabla UTP lub komputera. Jeżeli wyłączenie i włączenie modemu do zasilania nie pomaga należy komputer, który nie ma Internetu podłączyć się bezpośrednio do modemu i sprawdzić czy jest sygnał.

Na przełączniku nie mam 4 lub 8 portów tylko jest 5 lub 9.

W tym przypadku komputery można podłączyć tylko do portów od 2 do 8 włącznie. W port uplink podłączamy kabel od modemu.

W niektórych typach przełączników należy uaktywnić port uplink poprzez przełącznik (po prawej stronie). W tym przypadku komputery można podłączyć tylko do portów od 2 do 5 włącznie.

Na przełączniku nie ma zaznaczonego portu uplink.

W tym przypadku przełącznik sam wykryje, przez który kabel dostarczany jest sygnał Internetowy. Podłączenie kabli od modemu i komputerów jest dowolne.

Jak udostępnić zasoby, aby można było wewnątrz sieci lokalnej przesyłać dane pomiędzy komputerami?
Przesyłanie danych pomiędzy komputerami jest możliwe po zainstalowaniu protokołu netbeui. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj.

Jakie urządzenie mam wybrać. Switch (przełącznik) czy hub (koncentrator)?
Bardziej zaawansowanym, szybszym i bezpieczniejszym urządzeniem jest przełącznik.

Jaka może być maksymalna długość kabla?
Zalecana długość kabla nie może przekraczać 100m.

Czy mogę podłączyć jeden komputer za pośrednictwem karty sieciowej a drugi przez port USB?
Ze względu na występujące problemy z poprawną obsługą interfejsu USB, szczególnie w starszych systemach Windows, zalecane jest podłączanie komputerów za pomocą kart sieciowych. Technologia ethernet jest stabilniejsza i szybsza od USB.

Czy potrzebuje kupić ruter, aby podłączyć dodatkowe komputery do Internetu?
Do podłączenia komputerów nie jest wymagany ruter, wystarczy zakup przełącznika.

Czy TOYA może wykonać podłączenie drugiego terminala?
Firma TOYA nie wykonuje instalacji sieci lokalnych. Zakup urządzeń, okablowania oraz samo podłączenie dodatkowych komputerów leży w gestii Klienta.

Czy muszę zgłosić do TOYA informacje o podłączeniu drugiego terminala?
Nie ma obowiązku informowania TOYA o podłączeniu drugiego terminala, również podpisywanie dodatkowych aneksów do umowy nie jest potrzebne (nie dotyczy instalacji większych niż jeden dodatkowy terminal).

Jak skonfigurować połączenie z siecią w drugim komputerze?
Instrukcja konfiguracji systemu opracyjnego znajduje się na stronie pomocy w dziale Konfiguracja systemu operacyjnego.

Na pierwszym z komputerów posiadam publiczny adres IP, czy drugi komputer również będzie posiadał publiczny adres IP?
Drugi komputer automatycznie otrzyma z serwera DHCP niepubliczny, stały adres IP.

Mam problem z uzyskaniem połączenia, gdy mój laptop był podłączony do innej sieci.
Uzyskanie połączenia jest możliwe po odnowieniu ustawień konfiguracji sieci. Odpowiednia instrukcja znajduje się na stronie pomocy w dziale Pozostałe instrukcje.

Osoby, które mają podłączony komputer do modemu za pośrednictwem karty sieciowej, w celu instalacji dodatkowo przystawki lub telefonu IP muszą zakupić przełącznik (switch) lub koncentrator (hub).
Proponowane rozwiązanie umożliwia niezależne korzystanie z obu usług: TOYAtel oraz TOYAnet.

 

Wymagania.

1. Przystawka lub telefon IP

 

2. Komputer wyposażony w kartę sieciową 10/100 z portem RJ-45.

Ze względu na występujące problemy z interfejsem USB szczególnie w starszych systemach Windows, instrukcja dotyczy podłączenia komputera za pośrednictwem karty sieciowej. Zalecamy zakup markowych kart sieciowych takich firm jak 3Com i Intel.

 

3. Przełącznik (switch).

Przełącznik to urządzenie, którego zadaniem jest rozdzielenie sygnału na komputer oraz przystawkę/telefon IP. Przełącznik działa niezależnie od innych urządzeń i posiada własne zasilanie, dzięki temu możliwe jest jednoczesne korzystanie z Internetu oraz TOYAtel.

Podstawowym kryterium przy zakupie przełącznika jest liczba portów, czyli ilość urządzeń, które można do niego podłączyć. Najpopularniejsze przełączniki posiadają 4 lub 8 portów, z których zawsze jeden port (uplink) jest wykorzystywany do podłączenia z modemem kablowym.

Przy zakupie przełącznika warto zwrócić również uwagę na producenta. Do sprawdzonych i zarazem tanich firm, które produkują przełączniki należą: TRENDnet, D-Link, 3Com, Planet. Ze względu na niestabilną pracę, nie zalecamy przełączników firmy Surecom.

 

4. Okablowanie

Podłączenie komputera, przestawki lub telefonu IP do przełącznika oraz przełącznika do modemu kablowego odbywa się za pośrednictwem prostych (niekrosowanych) kabli 4 parowych UTP kategorii 5e z standardowymi wtykami RJ-45. Do podłączenia komputera do Internetu za pośrednictwem sieci TOYAnet, przystawki lub telefonu IP do sieci TOYAtel wymagane są trzy takie same kable:
a) pierwszy: komputer-przełącznik
b) drugi: przystawka/telefon IP-przełącznik
c) trzeci: przełącznik-modem kablowy (dostarczany w zestawie wraz z modemem).

Dodatkowo do podłączenia Państwa telefonu do przystawki będzie potrzebny zwykły kabel telefoniczny ze standardowymi wtykami RJ-11.

 

Podsumowując. Aby podłączyć przystawkę lub telefon IP do juz podłączonego komputera w sieci TOYAnet musimy zakupić przełącznik, dwie sztuki (trzecia znajduje się w zestawie dostarczanym wraz z modemem) prostych kabli UTP kategorii 5e z wtykami RJ-45, oraz w przypadku podłączenia za pomocą przystawki potrzebny będzie standardowy kabel telefoniczny z wtykami RJ-11.

 

Instalacja.

Instalacja sprowadza się do wykonania poniższych czynności.
1. Odłączamy modem kablowy, komputer, przystawkę/telefon IP oraz przełącznik od zasilania.
2. Łączymy dostarczonym kablem UTP modem kablowy z przełącznikiem (do portu uplink).
3. Podłączamy za pośrednictwem zakupionych kabli z wtykami RJ-45 komputer oraz przystawkę/telefon IP (port LAN) do przełącznika.

Przystawka

Telefon IP

4. W przypadku przystawki, za pośrednictwem kabla telefonicznego z wtykami RJ-11 podłączamy telefon do przystawki (port PHONE).
5. Włączamy modem kablowy, przełącznik, przystawkę/telefon IP i komputer do zasilania.

 

UWAGA!

Jeżeli port uplink jest połączony z innym portem, to kabel od modemu kablowego można podłączyć tylko do portu uplink, a urządzenia do portów od 2 do 8.

 

Najczęściej zadawane pytania.

Jedno z urządzeń nie działa. Co mam zrobić?
Problem może występować po stronie: złego podłączenia, przełącznika (uszkodzony jeden z portów), po stronie kabla lub samego urządzenia. Jeżeli wyłączenie i włączenie modemu do zasilania nie pomaga należy urządzenie z którym jest problem podłączyć bezpośrednio do modemu i sprawdzić czy jest sygnał.

Na przełączniku nie mam 4 lub 8 portów tylko jest 5 lub 9.

W tym przypadku urządzenia można podłączyć tylko do portów od 2 do 8 włącznie. W port uplink podłączamy kabel od modemu.

W niektórych typach przełączników należy uaktywnić port uplink poprzez przełącznik (po prawej stronie). W tym przypadku urządzenia można podłączyć tylko do portów od 2 do 5 włącznie.

Na przełączniku nie ma zaznaczonego portu uplink.

W tym przypadku przełącznik sam wykryje, przez który kabel dostarczany jest sygnał Internetowy. Podłączenie kabli jest dowolne.

Jakie urządzenie mam wybrać? Switch (przełącznik) czy hub (koncentrator)?
Bardziej zaawansowanym, szybszym i bezpieczniejszym urządzeniem jest przełącznik.

Jaka może być maksymalna długość kabla UTP?
Zalecana długość kabla nie może przekraczać 100m.

Czy mogę podłączyć przystawkę/telefon IP za pośrednictwem karty sieciowej a komputer przez port USB?
Ze względu na występujące problemy z poprawną obsługą interfejsu USB, szczególnie w starszych systemach Windows, zalecane jest podłączanie komputera za pomocą karty sieciowej. Technologia ethernet jest stabilniejsza i szybsza od USB.

Czy potrzebuje kupić ruter, aby podłączyć przystawkę/telefon IP do modemu?
Do podłączenia urządzeń nie jest wymagany ruter, wystarczy zakup przełącznika.

Mam juz podłączony komputer w TOYAnet. Czy TOYA może wykonać podłączenie przystawki/telefonu IP?
Firma TOYA nie wykonuje instalacji sieci lokalnych. Zakup urządzeń, okablowania oraz samo podłączenie urządzeń leży w gestii Klienta.

Mam problem z uzyskaniem połączenia, gdy mój laptop był podłączony do innej sieci.
Uzyskanie połączenia jest możliwe po odnowieniu ustawień konfiguracji sieci. Odpowiednia instrukcja znajduje się na stronie pomocy w dziale Pozostałe instrukcje.
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA