Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Połączenie z serwerem FTP TOYAnet.

Tylko dla Abonentów TOYAnet został uruchomiony serwer FTP, na którym znajdą Państwo wiele użytecznych aplikacji, programów narzędziowych, gier i sterowników.

Jednym z wygodniejszych sposobów pobierania plików z serwera FTP TOYAnet jest skorzystanie z programu Total Commander.

Total Commander jest bardzo użytecznym menadżerem plików o dawnej nazwie Windows Commander. Aplikacja jest świetnym zastępcą systemowego Explorera, dodatkowo zawiera w sobie bardzo dobrego klienta FTP. TC posiada czytelny i konfigurowalny interfejs oraz szereg opcji takich jak kompresja/dekompresja archiwów ZIP, ARJ, UC, ACE, LHA i wiele więcej.

Aby połączyć się z serwerem FTP TOYAnet, należy wykonać następujące czynności:

Pobieramy instalacyjną wersję programu Total Commander.

Uruchamiamy plik instalacyjny. Podczas instalacji, użytkownik będzie proszony o podanie wersji językowej, folderu oraz wybrania dodatkowych składników.

Po instalacji uruchamiamy Total Commander.

 

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji użytkownik zostanie zapytany o konfigurację programu.
Naciskamy przycisk OK.


Z górnego menu wybieramy Sieć i opcję FTP Połączenie...

 

Naciskamy przycisk Nowe połączenie...

 

Upewniamy się czy opcje dotyczące połączenia są prawidłowo wpisane:

 • Sesja: np. FTP TOYAnet
 • Nazwa hosta: ftp.toya.net.pl
 • Użytkownik: anonymous

Dodatkowo zaznaczmy opcję Użyj trybu pasywnego do transferu i potwierdzamy przyciskiem OK.

 

W oknie Połączony z wybieramy FTP TOYAnet i naciskamy przycisk Połącz.

 

Poniżej znajduje się wykaz skrótów dla programu Total Commander.

 • F1 - Pomoc
 • F2 - Ponownie odczytuje zawartość źródłowego okna
 • F3 - Wyświetla zawartość pliku
 • F4 - Edytuje plik
 • F5 - Kopiuje pliki
 • F6 - Zmienia nazwę lub przenosi pliki
 • F7 - Tworzy katalog
 • F8 - Kasuje pliki
 • F9 - Włącza górne menu na aktywnym oknem
 • F10 - Włącza lewe menu lub wyłącza menu
 • ALT+F1 - Zmienia napęd w lewym oknie
 • ALT+F2 - Zmienia napęd w prawym oknie
 • ALT+F3 - Aktywuje alternatywną (wewnętrzną lub wewnętrzną) przeglądarkę
 • ALT+F4 - Wyjście
 • ALT+F5 - Pakuje plik
 • ALT+SHIFT+F5 - Pakuje plik
 • ALT+F7 - Wyszukuje
 • ALT+F8 - Otwiera historię komend linii poleceń
 • ALT+F9 - Rozpakowuje
 • ALT+F10 - Otwiera okno dialogowe z aktualnym drzewem katalogowym
 • SHIFT+F2 - Porównuje pliki
 • SHIFT+F3 - Wyświetla zawartość aktywnego pliku pod kursorem (gdy jest zaznaczonych wiele plików)
 • SHIFT+F4 - Tworzy nowy plik tekstowy i wczytuje go do edytora
 • SHIFT+F5 - Kopiuje plik wraz ze zmianą nazwy w tym samym katalogu
 • SHIFT+F10 - Wyświetla menu kontekstowe
 • SHIFT+CTRL+F5 - Tworzy skróty zaznaczonych plików (Windows 95/98/NT tylko nowa powłoka)
 • SHIFT+F6 - Zmienia nazwę plików w tym samym katalogu
 • SHIFT+ESC - Minimalizuje Total Commander do ikony
 • ALT+Lewo/Prawo - Przechodzi do poprzedniego/następnego odwiedzanego katalogu ALT+Dół - Otwiera historię odwiedzanych katalogów
 • NUM + - Rozwija wybór
 • NUM - - Zwija wybór
 • NUM * - Odwraca wybór
 • NUM / - Przywraca wybór
 • CTRL+NUM + - Zaznacza wszystko
 • CTRL+NUM - - Odznacza wybór
 • ALT+NUM + - Zaznacza wszystkie pliki z tym samym rozszerzeniem
 • CTRL+PgUp - Przechodzi do nadrzędnego katalogu
 • Backspace - Przechodzi do nadrzędnego katalogu
 • CTRL+< - Przechodzi do głównego katalogu (klawiatury EU)
 • CTRL+\ - Przechodzi do głównego katalogu (klawiatury US)
 • CTRL+PgDn - Otwiera katalog/archiwum (rozpakowuje również archiwa .EXE)
 • CTRL+ Lewo/Prawo - Otwiera katalog/archiwum i wyświetla zawartość w docelowym oknie. Jeżeli kursor nie jest ustawiony na katalogu to wyświetlana jest zawartość aktualnego katalogu.
 • CTRL+F1 - Podgląd krótki (tylko nazwy plików)
 • CTRL+F2 - Podgląd pełny (wszystkie szczegóły plików)
 • CTRL+SHIFT+F2 - Podgląd komentarzy (nowe komentarze są tworzone przez Ctrl+Z)
 • CTRL+F3 - Sortuje po nazwie
 • CTRL+F4 - Sortuje po rozszerzeniu
 • CTRL+F5 - Sortuje po dacie/czasie
 • CTRL+F6 - Sortuje po rozmiarze
 • CTRL+F7 - Nieposortowane
 • CTRL+F8 - Wyświetla drzewo katalogowe
 • CTRL+F9 - Drukuje zawartość pliku pod aktywnym kursorem
 • CTRL+F10 - Wyświetla wszystkie pliki
 • CTRL+F11 - Wyświetla tylko programy
 • CTRL+F12 - Wyświetla tylko zdefiniowane przez użytkownika pliki
 • TAB - Przełącza się pomiędzy oknami
 • INSERT - Zaznacza plik lub katalog
 • SPACE - Zaznacza plik lub katalog
 • ENTER - Zmienia katalog/uruchamia program.
 • CTRL+A - Zaznacza wszystko
 • CTRL+B - Wyświetla zawartość aktualnego katalogu i podkatalogów w jednej liście
 • CTRL+C (32 bit) - Kopiuje plik do schowka
 • CTRL+D - Otwiera zakładki katalogów
 • CTRL+F - Łączy się z serwerem FTP
 • CTRL+SHIFT+F - Rozłącza się z serwerem FTP
 • CTRL+I - Przełącza się do docelowego katalogu
 • CTRL+L - Oblicza zajmowaną objętość zaznaczonych plików
 • CTRL+M - Narzędzie wielokrotnej zmiany
 • CTRL+SHIFT+M - Zmienia tryb transferu FTP
 • CTRL+N - Nowe połączenie FTP
 • CTRL+P - Kopiuje aktualną ścieżkę do linii komend
 • CTRL+Q - Panel szybkiego podglądu
 • CTRL+R - Ponownie odczytuje zawartość źródłowego katalogu
 • CTRL+T - Otwiera nową zakładkę katalogu i aktywuje ją
 • CTRL+SHIFT+T - Otwiera nową zakładkę katalogu bez aktywacji
 • CTRL+U - Zamienia katalogi
 • CTRL+SHIFT+U - Zamienia katalogi i zakładki
 • CTRL+V (32 bit) - Wkleja ze schowka do aktualnego katalogu
 • CTRL+W - Zamyka aktywną zakładkę
 • CTRL+SHIFT+W - Zamyka wszystkie otwarte zakładki
 • CTRL+X (32 bit) - Wycina plik do schowka
 • CTRL+Z - Edytuje komentarz
 • CTRL+UP - Otwiera katalog pod kursorem w nowej zakładce
 • CTRL+SHIFT+UP - Otwiera katalog pod kursorem w innym oknie (nowa zakładka)
 • CTRL+TAB - Przechodzi do następnej zakładki
 • CTRL+SHIFT+TAB - Przechodzi do poprzedniej zakładki
 • ALTGR+Litera(y) - Szybkie wyszukiwanie nazwy pliku w aktualnym katalogu
 • CTRL+ALT+ Litera(y) - Szybkie wyszukiwanie nazwy pliku w aktualnym katalogu
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA