Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Konfiguracja konta pocztowego

W menu startowym klikamy na kafelek Poczta.

W programie pocztowym wybieramy Wyświetl wszystko w ustawieniach.

Następnie wybieramy Inne konto.

Wciskamy napis Pokaż więcej szczegółów.

Uzupełniamy dane zgodnie z obrazkiem poniżej. W polach Adres e-mail i Nazwa użytkownika zamiast słowa user wpisujemy swoją nazwę użytkownika.

Naciskamy Połącz.

Konfiguracja poczty w programie E-mail dla systemu Microsoft Vista

Z menu Start wybieramy E-mail.

Jeżeli nie posiadamy wcześniej założonego konta pocztowego to powinien pojawić się Kreator połączeń internetowych.
W polu Nazwa wyświetlana: wpisujemy nazwę, która będzie się pojawiać w nagłówku "Od" wysyłanych przez Państwa wiadomości. Najczęściej jest to imię i nazwisko właściciela konta.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej.

W polu Adres e-mail: wpisujemy adres poczty elektronicznej np. jkowalski Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej.

W nazwach serwerów poczty przychodzącej oraz poczty wychodzącej wpisujemy mail.toya.net.pl i zaznaczamy Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej.

W polu Nazwa użytkownika poczty e-mail: wpisujemy pełen adres email (tylko małe litery), który został podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski. Należy pamiętać, aby w polu Nazwa konta: nie wpisywać aliasów.

W polu Hasło: wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej.

Przycisk Zakończ, zamyka kreatora.

Z menu wybieramy Narzędzia i opcję Konta...

Zaznaczamy skonfigurowane konto pocztowe i wybieramy przycisk Właściwości.

W zakładce Serwery zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelniania.

W zakładce Zaawansowane zaznaczamy:
Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)

Naciskamy przycisk OK.

Kończymy ustawienia konta pocztowego naciskając przycisk Zamknij.

Z menu Start wybieramy ikonę Microsoft Office Outlook.

Naciskamy przycisk Dalej.

Wybieramy Tak i naciskamy Dalej.

W polu Imię i nazwisko wpisujemy imię i nazwisko.

W polu Adres e-mail wpisujemy np. jkowalski@toya.net.pl.
Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

W polu Hasło i Wpisz ponownie hasło wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.

Naciskamy przycisk Dalej

Zaznaczamy Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera.

Naciskamy przycisk Dalej.

W polach Serwer poczty przychodzącej oraz Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisujemy mail.toya.net.pl .

Wybieramy Więcej ustawień.

Wpisujemy dla Serwer przychodzący (POP3) 955, dla Serwer wychodzący (SMTP) 25, ustawiamy Ten serwer wymaga zaszyfrowanego polaczenia (SSL) i wybieramy typ TLS.

Naciskamy przycisk OK.

Naciskamy przycisk Testuj ustawienia konta...

Naciskamy przycisk Zamknij.

Naciskamy przycisk Zakończ.

Z menu Start wybieramy Microsoft Outlook Express.

 

 Jan Kowalski

Jeżeli nie posiadamy wcześniej założonego konta pocztowego to powinien pojawić się Kreator połączeń internetowych.
W polu Nazwa wyświetlana: wpisujemy nazwę, która będzie się pojawiać w nagłówku "Od" wysyłanych przez Państwa wiadomości. Najczęściej jest to imię i nazwisko właściciela konta.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej >.

 

 jkowalski@toya.net.pl

W polu Adres e-mail wpisujemy adres poczty elektronicznej np. jkowalski@toya.net.pl. Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej >.

 

 mail.toya.net.pl
 mail.toya.net.pl

W nazwach serwerów poczty przychodzącej oraz poczty wychodzącej wpisujemy mail.toya.net.pl.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej >.

 

 jkowalski@toya.net.pl
 ********

W polu Nazwa konta: wpisujemy cały adres email (tylko małe litery), który został podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu Nazwa konta: nie wpisywać aliasów.

W polu Hasło: wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.

Potwierdzamy przyciskiem Dalej >.

Przycisk Zakończ, zamyka kreatora.

 

Z menu wybieramy Narzędzia i opcję Konta...

W zakładce Poczta zaznaczamy skonfigurowane konto pocztowe i wybieramy przycisk Właściwości.

 

 mail.toya.net.pl
 mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********

W zakładce Serwery zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelniania.

 

W zakładce Zaawansowane zaznaczamy:
Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) dla poczty wychodzącej (SMTP) oraz

Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) dla poczty przychodzącej (POP3)

Nacikamy przycisk OK.

 

Kończymy ustawienia konta pocztowego naciskając przycisk Zamknij.

Z menu Start wybieramy ikonę Microsoft Office Outlook.

 

Z menu Narzędzia wybieramy opcję Konta e-mail...

 

Zaznaczmy Dodaj nowe konto e-mail i potwierdzamy przyciskiem Dalej.Jako typ serwera wybieramy POP3 i potwierdzamy przyciskiem Dalej.

 

 Jan Kowalski  mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl  mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********

W polu Adres e-mail wpisujemy np. jkowalski@toya.net.pl.
Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

W polu Nazwa użytkownika wpisujemy cały adres email (tylko małe litery), który została podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu Nazwa użytkownika nie wpisywać aliasów.

W polu Hasło wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.
Jeżeli Outlook ma pamiętać hasło to zaznaczamy Zapamiętaj hasło.

W polach Serwer poczty przychodzącej (POP3) oraz Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisujemy mail.toya.net.pl.

Naciskamy przycisk Więcej ustawień...

 

W zakładce Serwer wychodzący zaznaczmy Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

 

W zakładce Zaawansowane zaznaczamy obie opcje Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL). Naciskamy przycisk OK.

 

 Jan Kowalski  mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl  mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********

Naciskamy przycisk Testuj ustawienia konta...

 

Jeżeli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie, otrzymamy powyższe okno. Naciskamy przycisk Zamknij.

 

 Jan Kowalski  mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl  mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********

Ustawienia konta e-mail potwierdzamy przyciskiem Dalej.

 

Kończymy pracę kreatora konta. Naciskamy przycisk Zakończ.

Z menu Start wybieramy Outlook Express.

 

Z menu Tools wybieramy Accounts.

 

W zakładce Mail wybieramy przycisk New.

 

 Jan Kowalski

W polu Display name wpisujemy nazwę, która będzie się pojawiać w nagłówku "Od" wysyłanych przez Państwa wiadomości. Najczęściej jest to imię i nazwisko właściciela konta.

Potwierdzamy przyciskiem >.

 

 mail.toya.net.pl
 mail.toya.net.pl

W polu My incoming mail server is a(n) wybieramy POP.
W polu Incoming mail (POP, IMAP) server wpisujemy mail.toya.net.pl.
W polu Outgoing mail (SMTP) server wpisujemy mail.toya.net.pl.

Potwierdzamy przyciskiem >.

 

 jkowalski@toya.net.pl
 ********

W polu Account ID wpisujemy adres email (tylko małe litery), który został podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu Account ID nie wpisywać aliasów.

W polu Password wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.

Jeżeli chcemy, aby program zapamiętał hasło zaznaczamy opcję Save password.

Potwierdzamy przyciskiem >.

 

 konto w TOYAnet

W polu Account name wpisujemy nazwę konta.

Przycisk Finish kończy kreatora ustawień konta.

 

Z menu Tools wybieramy Accounts.

W zakładce Mail zaznaczamy konto w TOYAnet i naciskamy przycisk Edit.

 

 konto w TOYAnet
 Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 mail.toya.net.pl
 ********
 mail.toya.net.pl

W oknie Receiving mail naciskamy przycisk Click here for advanced receiving options.

 

Zaznaczamy opcję This POP service requires a secure connection (SSL).
Zamykamy okno.

 

 konto w TOYAnet
 Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 mail.toya.net.pl
 ********
 mail.toya.net.pl

W oknie Sending mail naciskamy przycisk Click here for advanced sending options.

 

Zaznaczamy opcję SMTP service requires secure connection (SSL).
Zaznaczamy opcję SMTP server requires authentication i wybieramy Use same settings as incoming mail server.

Zamykamy okno.

Uruchamiamy program Mail.

 

Z menu Mail wybieramy opcję Preferences...

 

 konto w TOYAnet
 login@toya.net.pl
 Jan Kowalski
 mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********
  mail.toya.net.pl:jkowalski@...

Z menu wybieramy Accounts i przechodzimy do zakładki Account Information.

Po lewej stronie naciskamy przycisk +.
W polu Account Type wybieramy POP.
W polu Description wpisujemy opis konta np. konto w TOYAnet.
W polu Email Address wpisujemy adres e-mail np. jkowalski@toya.net.pl.
Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.
W polu Full Name wpisujemy Imię i Nazwisko lub adres firmy.
W polu Incoming Mail Server wpisujemy mail.toya.net.pl.
W polu User Name wpisujemy adres email (tylko małe litery), który został podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu User Name nie wpisywać aliasów.

W polu Password wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.

Wybieramy przycisk Server Settings...

 mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********

Zaznaczamy opcję Use Secure Sockets Layer (SSL).
W polu Authentication wybieramy opcję Password.

W polu User Name wpisujemy nazwę użytkownika (tylko małe litery), która została podana podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu User Name nie wpisywać aliasów.

W polu Password wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.

Naciskamy przycisk OK.

 

Przechodzimy do zakładki Advanced.

Zaznaczamy opcję Use SSL i w polu Authentication wybieramy opcję Password.

Kończymy pracę programu i zapisujemy ustawienia wybierając przycisk Save.

Program Microsoft Entourage jest klientem poczty znajdującym się w pakiecie Microsoft Office 2004 dla systemu Mac OS X.

 

Z menu Start wybieramy Entourage.

 

Jeżeli nie posiadamy skonfigurowanego konta pocztowego wybieramy I want to start using Entourage without importing anything.

Potwierdzamy przyciskiem >.

 

 jkowalski@toya.net.pl

W polu E-mail address wpisujemy adres poczty elektronicznej np. jkowalski@toya.net.pl. Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

Potwierdzamy przyciskiem >.

Kreator informuje, że nie mógł automatycznie ustawić konfiguracji konta.

Potwierdzamy przyciskiem >.

 

 Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********
 mail.toya.net.pl
 mail.toya.net.pl

W polu Your name wpisujemy nazwę, która będzie się pojawiać w nagłówku "Od" wysyłanych przez Państwa wiadomości. Najczęściej jest to imię i nazwisko właściciela konta.

W polu E-mail address wpisujemy adres poczty elektronicznej np. jkowalski@toya.net.pl.

W polu Account ID wpisujemy adres email (tylko małe litery), który został podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu Account ID nie wpisywać aliasów.

W polu Password wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.
Jeżeli chcemy, aby program zapamiętał hasło zaznaczamy opcję Save password.

W polu Incoming mail server wpisujemy mail.toya.net.pl.
W polu Incoming mail server type wybieramy POP.
W polu Outgoing mail server wpisujemy mail.toya.net.pl.

Potwierdzamy przyciskiem >.

 

Jeżeli wszystkie ustawienia zostały wpisane poprawnie, to po naciśnięciu przycisku Verify My Settings powinna pokazać się informacja, że ustawienia konta zostały poprawnie zweryfikowane.

Potwierdzamy przyciskiem >.

 

W polu Account name wpisujemy nazwę konta pocztowego.

Przycisk Finish kończy kreatora ustawień konta.

 

Z menu Entourage wybieramy Accounts Settings...

 

W zakładce Mail zaznaczamy konto w TOYAnet i naciskamy przycisk Edit.

 

 konto w TOYAnet
 Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 mail.toya.net.pl
 ********
 mail.toya.net.pl

W oknie Receiving mail naciskamy przycisk Click here for advanced receiving options.

 

Zaznaczamy opcję SMTP service requires secure connection (SSL).
Zaznaczamy opcję SMTP server requires authentication i wybieramy Use same settings as receiving mail server.

Zamykamy okno.

 

 konto w TOYAnet
 Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 mail.toya.net.pl
 ********
 mail.toya.net.pl

W oknie Sending mail naciskamy przycisk Click here for advanced sending options.

Zaznaczamy opcję This POP service requires a secure connection (SSL).
Zamykamy okno.

Uruchamiamy program Mozilla.

 

Z menu Edycja wybieramy opcję Konfiguracja kont...

 

Wybieramy Utwórz nowe konto.Wybieramy Konto pocztowe i naciskamy przycisk Dalej.

 

 Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl

W polu Adres e-mail wpisujemy np. jkowalski@toya.net.pl.
Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

 mail.toya.net.pl

Jako typ serwera poczty przychodzącej wybieramy Serwer POP.
W polu Serwer poczty przychodzącej wpisujemy mail.toya.net.pl.
Naciskamy przycisk Dalej.

 

 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl

W polach Nazwa użytkownika wpisujemy cały adres email (tylko małe litery), któr został podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu Nazwa użytkownika nie wpisywać aliasów.
Naciskamy przycisk Dalej.

 

 jkowalski@toya.net.pl

W polu Nazwa konta wpisujemy dowolną nazwę konta.
Naciskamy przycisk Dalej.


 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 mail.toya.net.pl
 POP3
 jkowalski@toya.net.pl
 mail.toya.net.pl

Kończymy ustawienia, naciskamy przycisk Zakończ.

 

 ********

W polu wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.
Jeżeli Mozilla ma pamiętać hasło to zaznaczamy Użyj Menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło.
Naciskamy przycisk OK.

Z menu Edycja wybieramy opcję Konfiguracja kont...

 

W zakładce Ustawienia serwera zaznaczamy Używaj bezpiecznego połączenia (SSL).

 

W zakładce Serwer poczty wychodzącej... zaznaczmy opcję TLS, jeżeli jest dostępne.
Naciskamy przycisk OK.

Uruchamiamy program The Bat.

 

Z menu Konto wybieramy opcję Nowe...

 

W polu Nazwa konta wpisujemy nazwę konta np. Moje konto w TOYAnet.

Naciskamy przycisk Dalej. Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl

W polu Pełna nazwa wpisujemy nazwę, która będzie się pojawiać w nagłówku "Od" wysyłanych przez Państwa wiadomości. Najczęściej jest to imię i nazwisko właściciela konta.

W polu Adres e-mail wpisujemy np. jkowalski@toya.net.pl.
Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

Naciskamy przycisk Dalej.

 

 mail.toya.net.pl
 mail.toya.net.pl

Jako protokół używany przy dostępie do serwera wybieramy POP3.

W polach Serwer do odbioru poczty i Serwer SMTP do wysyłki poczty wpisujemy mail.toya.net.pl.

Zaznaczamy Serwer SMTP wymaga autoryzacji przy wysyłce poczty.

Naciskamy przycisk Dalej. jkowalski@toya.net.pl
 ********

W polu Użytkownik wpisujemy cały adres email (tylko małe litery), który został podany podczas wypełniania formularza np. jkowalski@toya.net.pl. Należy pamiętać, aby w polu Nazwa użytkownika nie wpisywać aliasów.

W polu Hasło wpisujemy hasło, które zostało podane podczas wypełniania formularza.

Naciskamy przycisk Dalej.Zaznaczmy Tak i naciskamy przycisk Zakończ.

 

Przechodzimy do zakładki Serwery.

W oknie Wysyłka poczty (SMTP) przy opcji Połączenie wybieramy Bezpieczne na specjalnym porcie (TLS).

W oknie Odbiór poczty (POP/IMAP) przy opcji Połączenie wybieramy Bezpieczne na specjalnym porcie (TLS).


Naciskamy przycisk OK.

 

Uruchamiamy program Opera.

 

Z menu Poczta wybieramy opcję Nowe konto... i naciskamy przycisk Dalej.

 

Wybieramy Zwykłe konto pocztowe (POP3) i naciskamy przycisk Dalej. Jan Kowalski
 jkowalski@toya.net.pl

W polu Adres e-mail wpisujemy np. jkowalski@toya.net.pl.
Można również stosować jeden z trzech założonych przez Państwa aliasów.

Naciskamy przycisk Dalej.

 

 jkowalski@toya.net.pl
 ********

W polach Użytkownik i Hasło wpisujemy nazwę użytkownika (adres email) i hasło, które zostały wybrane podczas rejestracji konta w Portalu.

Naciskamy przycisk Dalej.

 

 mail.toya.net.pl
 mail.toya.net.pl

W polach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej wpisujemy mail.toya.net.pl

Naciskamy przycisk Zakończ.

 

Z menu wybieramy Poczta a następnie Menedżer kont...

 

 jkowalski@toya.net.p...

Wybieramy skonfigurowane wcześniej konto i naciskamy przycisk Właściwości...


 mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl
 ********
 mail.toya.net.pl
 jkowalski@toya.net.pl

W zakładce Serwery w opcji Serwer poczty wychodzącej (SMTP) zaznaczamy Bezpieczne połączenie oraz Uwierzytelnianie na Automatycznie.

Naciskamy przycisk OK.

Uruchamiamy program Thunderbird.

 

Jeżeli konto pocztowe zostało już założone możemy zaimportować ustawienia z podanych klientów poczty. Naciskamy przycisk Dalej.

 

Z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Konfiguracja kont...

 

Naciskamy przycisk Dodaj konto...

 

Wybiermay opcję Konto pocztowe.

Naciskamy przycisk Dalej.

 

Wpisujemy imię, nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail. W adresie e-mail można stosować aliasy pocztowe, które zostały wybrane podczas rejestracji konta w Portalu Abonenta.

Naciskamy przycisk Dalej.

 

Wybieramy Serwer POP.

W polach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej wpisujemy mail.toya.net.pl

Naciskamy przycisk Dalej.

 

Wpisujemy nazwę użytkownika.

Naciskamy przycisk Dalej.


Wybieramy nazwę dla naszego konta pocztowego.

Naciskamy przycisk Dalej.

 

Naciskamy przycisk Zakończ.

 

W zakładce Konfiguracja serwera zaznaczamy Używaj bezpiecznego połączenia (SSL).

 

W zakładce Serwer poczty wychodzącej zaznaczamy TLS, jeżeli jest dosępne.

Naciskamy przycisk OK.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA