Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Odnawianie konfiguracji sieci

Z Menu Start wybieramy Uruchom...

 

W oknie Otwórz: wpisujemy komendę winipcfg i potwierdzamy przyciskiem OK.

 

Jeżeli została zainstalowana więcej niż jedna karta w systemie, należy wybrać tę, przez którą realizowane jest połączenie internetowe z TOYAnet.
Należy pamiętać, że NIE jest to PPP Adapter.

Naciskamy przycisk Zwolnij wszystko.


W polu Adres IP powinny pojawić się 0.0.0.0.

Naciskamy przycisk OK.


WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

Z Menu Start wybieramy Uruchom...

 

W oknie Otwórz: wpisujemy komendę cmd i potwierdzamy przyciskiem OK.

 

W oknie wpisujemy polecenie ipconfig /release i naciskamy ENTER.

Jeżeli polecenie ipconfig /release zostało poprawnie wpisane to w linii Adres IP powinny pojawić się 0.0.0.0.

następnie:

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA