Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Aktywacja zapory firewall w systemie Microsoft Windows XP

Aktywacja zapory jest potrzebna TYLKO w przypadku braku zainstalowanego innego programu tego typu np. ZoneAlarm, Norton Internet Security, Kerio Personal Firewall.

System Windows XP oferuje udoskonalone mechanizmy zabezpieczenia połączeń internetowych w postaci zapory (firewall) dla połączeń internetowych (Internet Connection Firewall, ICF). System Windows XP oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownikom, za pośrednictwem funkcji ochrony ICF. Dzięki niej wykorzystywane informacje, komputery i dane są bezpieczniejsze natychmiast po uruchomieniu systemu Windows XP.
Funkcja ICF została zaprojektowana pod kątem potrzeb użytkowników domowych lub małych firm. Zapewnia ona ochronę komputerów osobistych wyposażonych w system Windows XP.

Funkcja ICF w systemie Windows XP działa w oparciu o aktywne filtrowanie pakietów, tzn. porty w zaporze są dynamicznie otwierane tylko na czas potrzebny na uzyskanie dostępu do usług interesujących użytkownika. Ten typ technologii zapór, jest zazwyczaj wykorzystywany dla bardziej zaawansowanych zapór stosowanych w firmach. ICF uniemożliwia potencjalnym hakerom skanowanie portów i zasobów na komputerze użytkownika, łącznie z udziałami plików i drukarek. Pozwala to znacznie ograniczyć zagrożenie zewnętrznymi atakami. Funkcja ICF jest włączana oddzielnie dla każdego połączenia.


Aktywacja zapory.

Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji sieci automatycznie włącza on funkcję ICF dla każdego odnalezionego aktywnego połączenia internetowego. Aby upewnić się, czy połączenie korzysta z usługi ICF, należy wykonać następujące czynności:

Z menu Start wybieramy ikonę Panel sterowania.

 

W Panelu sterowania wybieramy ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.

 

Wybieramy ikonę Połączenia sieciowe.

 

Na ikonie Połączenie lokalne wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

 

W zakładce Zaawansowane, aktywujemy zaporę zaznaczając opcję Chroń mój komputer...

Naciskamy przycisk OK.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA