Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Aktualizacja systemu Windows

Windows Update jest rozszerzeniem typu online systemu Windows, umożliwiającym korzystanie z najbardziej aktualnego oprogramowania.
W wersji Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, w łatwy sposób użytkownik może skonfigurować system, aby sam pobierał w razie potrzeby dostępne aktualizacje.


Z menu Start wybieramy ikonę Panel sterowania.Następnie wybieramy ikonę Centrum zabezpieczeń.Wybieramy opcję Aktualizacje automatyczne.Zaznaczamy opcję Automatycznie (zalecane), a następnie Codziennie. Wybrana godzina powinna być taka, w której komputer jest włączony i posiada dostęp do sieci Internet.

Windows Update jest rozszerzeniem typu online systemu Windows, umożliwiającym korzystanie z najbardziej aktualnego oprogramowania.


Uruchamiamy Microsoft Internet Explorer 6.

 

Z menu wybieramy Narzędzia a następnie Windows Update.
(w przypadku braku opcji Windows Update należy w pasku adresu wpisać
www.windowsupdate.com)

 

Podczas pierwszego uruchomienia system zapyta się czy chcemy zainstalować i uruchomić obiekt Windows Update. Zaznaczamy Zawsze ufaj zawartości z Microsoft Corporation i potwierdzamy przyciskiem Tak.

 

Wybieramy opcję Skanuj w poszukiwaniu aktualizacji.

 

Liczby znajdujące się po lewej stronie witryny, informują ile aktualizacji zostało jeszcze do pobrania.

Wszystkie Aktualizacje krytyczne i pakiety Service Pack automatycznie są przenoszone do okna Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje.
Dodatkowe poprawki (na przykładzie zaznaczone jako Windows XP) do systemów znajdują się poniżej i mogą być instalowane indywidualnie.

Wybieramy opcję Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje.

 

Wybieramy przycisk Zainstaluj teraz.

Zaleca się przeprowadzanie systematycznych aktualizacji systemu Windows. Do witryny Windows Update są regularnie dodawane nowe elementy, co zapewnia dostęp do najnowszych aktualizacji i poprawek, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie komputera i jego sprawne działanie.

 

Windows Update jest rozszerzeniem typu online systemu Windows, umożliwiającym korzystanie z najbardziej aktualnego oprogramowania.


Uruchamiamy Microsoft Internet Explorer 6.

 

Z menu wybieramy Narzędzia a następnie Windows Update.
(w przypadku braku opcji Windows Update należy w pasku adresu wpisać
www.windowsupdate.com)

 

Podczas pierwszego uruchomienia system zapyta się czy chcemy zainstalować i uruchomić obiekt Windows Update. Zaznaczamy Zawsze ufaj zawartości z Microsoft Windows Publisher i potwierdzamy przyciskiem Tak.

 

Jeżeli Windows Update w wersji 5 jest instalowany po raz pierwszy, to naciskamy przycisk Zainstaluj teraz.


Wybieramy opcję Instalacja ekspresowa (zalecana).

 

Napis Wybrane aktualizacje ogółem

informuje ile aktualizacji zostanie zainstalowanych.

Naciskamy przycisk Zainstaluj...


Po skończonej aktualizacji naciskamy przycisk Uruchom ponownie teraz.

Zaleca się przeprowadzanie systematycznych aktualizacji systemu Windows. Do witryny Windows Update są regularnie dodawane nowe elementy, co zapewnia dostęp do najnowszych aktualizacji i poprawek, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie komputera i jego sprawne działanie.

Windows Update jest rozszerzeniem typu online systemu Windows, umożliwiającym korzystanie z najbardziej aktualnego oprogramowania. Wersja V6 przeznaczona jest jedynie dla Windows XP , w przypadku próby aktualizacji systemu starszego typu użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do starszej wersji Windows Update.


Uruchamiamy Microsoft Internet Explorer 6.

 

Z menu wybieramy Narzędzia a następnie Windows Update.
(w przypadku braku opcji Windows Update należy w pasku adresu wpisać
www.windowsupdate.com)

 

Podczas pierwszego uruchomienia system zapyta się czy chcemy zainstalować i uruchomić obiekt Windows Genuine Advantage Validation Tool. Zaznaczamy Zawsze ufaj zawartości z Microsoft Corporation i potwierdzamy przyciskiem Tak.


Po zainstalowaniu rozpoczyna się sprawdzanie autentyczności oprogramowania.

 

Po zakończeniu sprawdzania autentyczności klikamy Kontynuuj.

Wybieramy opcję Instalacja ekspresowa (zalecana).


Rozpoczyna się wyszukiwanie aktualizacji.


W kolejnym kroku witryna wyświetla listę dostępnych aktualizacji, klikamy Zainstaluj Aktualizacje rozpoczynając proces instalacji.


Aktualizacje są kolejno pobierane i instalowane.


Po skończonej aktualizacji naciskamy przycisk Uruchom ponownie teraz.

Zaleca się przeprowadzanie systematycznych aktualizacji systemu Windows. Do witryny Windows Update są regularnie dodawane nowe elementy, co zapewnia dostęp do najnowszych aktualizacji i poprawek, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie komputera i jego sprawne działanie.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA