Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Mój numer telefonu

Numer telefonu w TOYAtel znajduje się na karcie aktywacji usługi TOYAtel.
Numery są przydzielane automatycznie i nie ma możliwości wyboru numeru w TOYAtel. Wyjątkiem są numery złote i srebrne, które można zakupić po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem.
Tak. Numer telefonu można zmienić po uiszczeniu opłaty podanej w cenniku oraz pisemnym uzasadnieniu zmiany.
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA