Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Poczta Portalu Abonenta

W celu zalogowania, wchodzimy na stronę www.toya.net.pl i po lewej stronie wybieramy opcję Zaloguj. Po zalogowaniu wybieramy ikonę Poczta.
W celu otwarcia listu, należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na temacie wiadomości.
W celu zaznaczenia kilku listów, należy trzymając klawisz Ctrl kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybranych wiadomościach. Przytrzymanie klawisza Shift powoduje zaznaczenie grupy wiadomości.
W celu napisania i wysłania wiadomości, należy wybrać ikonę Nowa. W polu odbiorca wpisać adres odbiorcy. Jeżeli w książce adresowej znajdują się kontakty, to system automatycznie będzie podpowiadał adres odbiorcy. Wybranie ikony Załącznik spowoduje otwarcie okna, w którym możemy wgrać wybrany plik, który zostanie wysłany jako załącznik. Po wybraniu ikony Wyślij list zostanie wysłany.
W celu napisania wiadomości do kilku osób, należy skorzystać z ikony Adresy, następnie zaznaczyć osoby, do których będzie wysłany list i nacisnąć ikonę Nowa. W przypadku wysłania wiadomości do wszystkich osób, należy skorzystać z ikony Do wszystkich.
W celu przeniesienia listów, należy wiadomości zaznaczyć i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przesunąć kursor na folder, w którym mają znaleźć się wiadomości.
W celu odebrania wiadomości, należy nacisnąć ikonę Odbierz.
Część typów załączników, jak np. zdjęcia, są automatycznie wyświetlane w treści listu. Aby otworzyć lub zapisać załącznik, należy kliknąć na nazwie pliku, która znajduje się przy ikonie spinacza na górze wiadomości.
W celu przesłania otrzymanej wiadomości do innej osoby, należy po wybraniu listu wybrać ikonę Prześlij.
W celu udzielenia odpowiedzi na otrzymany list, należy zaznaczyć wiadomość i wybrać ikonę Odpowiedz.
Listy z załącznikami są oznaczone ikoną spinacza, która znajduję się w kolumnie Rozmiar.
W celu usunięcia wiadomości, należy wybrać list i kliknąć ikonę Usuń lub przenieść wybraną wiadomość bezpośrednio do folderu Kosz. Bezpowrotne usunięcie wiadomości z kosza odbywa się poprzez zaznaczenie folderu Kosz i wybranie opcji Opróżnij. Permanentne usunięcie wiadomości jest możliwe poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy SHIFT+Delete.
W celu przeniesienia wiadomości, należy otworzyć list i wybrać opcję Przenieś do…
W celu wydrukowania wiadomości, należy ją otworzyć i wybrać ikonę Drukuj.
W celu dodania kontaktu do książki adresowej, należy wybrać opcję Adresy, a następnie opcję Dodaj. Alternatywnie po otwarciu listu znak +, który znajduje się przy nadawcy i odbiorcy wiadomości dodaje osobę do listy kontaktów.
W celu zmiany lub edycji kontaktu, należy wybrać opcję Adresy, a następnie opcję Edytuj Kontakt lub opcję Usuń.
W celu zmiany ustawień, należy wybrać ikonę Ustawienia.
Wybranie odpowiedniej kolumny Temat, Nadawca lub Data spowoduje posortowanie listów w danym folderze.
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA