Menu główne

Jakość usług

TOYA jest uczestnikiem „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym”. Poniższe wskaźniki odzwierciedlają jakość usług stacjonarnych TOYA Spółka z o.o. mierzonych zgodnie z metodyką w/w memorandum.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA